GDPR

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor medicale pe care dvs. doriți sa le faceti. Prin solicitarea dvs. de a efectua investigații medicale, folosind formularul de contact al acestui site, vă exprimați acordul ca datele dvs. să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Vă rugăm ca înainte de efectuarea investigațiilor să vă informați dacă investigațiile pe care urmează să le solicitați îndeplinesc condițiile de acreditare conform standardelor dorite de dvs., eventualele reclamații ulterioare nu vor fi luate în considerare.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. pot fi prelucrate și din necesitatea de a a respecta o obligație legală la care putem fi supuși, de ex. în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile, etc. Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. Acest site nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea și nu derulează campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății, istoricul medical nu poate fi șters!

Prelucrarea datelor cu caracter personal preluate prin intermediul acestui website se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dvs. au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să vă anunțăm direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, anunțul se va face generic, prin intermediul site-ului web.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre medicul Bogdan Ionuț Ruse și/sau firmele angajatoare/din grup sau cele partenere. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale. Încercăm să limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele dvs. personale pot fi transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru, respectiv în cadrul rețelei angajatorului și in cadrul firmelor partenere. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dvs., acestea pot fi accesate de către diverse departamente : contabilitate, vânzari, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României.

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Dacă în viitor vă vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, vom publica pe site informațiile necesare.

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul României, nu transferăm datele dvs. personale în țari din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Ne asigurăm ca accesul fizic neautorizat la datele  cu caracter personal pe care le colectăm este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale. La cererea dumneavoastră, vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important și vă comunicăm pe acestă cale că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În situația în care sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta personal la unul din centrele angajatorilor pentru a formula o solicitare în acest sens, vă rugăm ca persoana desemnată de dvs. să aiba o procură valabilă în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste căi de comunicare nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, dacă solicitați acest lucru. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), această prelucrare va continua. Daca exercitați acest drept înainte accesarea serviciilor medicale în cadrul sistemului angajatorului, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile cerute, deoarece fără a vă identifica în mod real, nu puteți accesa serviciile medicale din cadrul sistemului angajatorului.  În acest caz, veți fi anunțat că datele dvs. nu sunt procesate și nu veti putea accesa serviciile medicale solicitate. Nicio rambursare a eventualelor costuri achitate nu va putea fi solicitată.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dvs. vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail contact@drbogdanruse.ro

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicată la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Prin intermediul angajatorului, acest site web este o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Aceasta notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și care este în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă sigurăm pe acestă cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale mai sus menționate, precum și de prevederile legale ce pot surveni la o dată ulterioară publicării acestui text, caz în care această pagină va fi reactualizată în cel mai scurt timp cu putință.